TKP HEADLINE

น้ำพริกลาบเมืองแพร่


สูตรของแพร่จะมีเครื่องปรุงชนิดพิเศษที่ไม่เหมือนใคร คือในน้ำพริกลาบจะมีสมุนไพรพิเศษอีกอันหนึ่งที่เรียกว่า มะแขว่น เม็ดเล็กสีดำ รสชาติเผ็ดร้อน
อ่านเพิ่มเติม

ต้มยำปลาคัง


ปลากดคัง (อังกฤษ: Asian redtail catfish; ชื่อวิทยาศาสตร์: Hemibagrus wyckioides) หรือที่เรียกกัน  สั้น ๆ ว่าปลาคัง ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ปลากด (Bagridae) ที่มีขนาดโตเต็มที่ราว 1.5 เมตร หนักได้ถึง 100 กิโลกรัม
อ่านเพิ่มเติม

พระธาตุพระพิมพ์


วัดบางสนุก เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ กว่า ๖๐๐ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๑๙๔๒ เดิมชื่อวัดปากสลอบ ต่อมาเป็นวัดปากสลก เพราะตั้งอยู่ปากห้วยสลก ไหลออกสู่แม่น้ำยม ต่อมาเปลี่ยนเป็นวัดปงสนุก
อ่านเพิ่มเติม

เกษตรนวัตวิถี


โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ถูกขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” จากการที่รัฐบาลปัจจุบัน มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมที่มุ่งสร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง


จุดเริ่มต้นที่จุดประกายความคิดให้แก่เกษตรกรผู้นี้คือ การได้ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ แล้วนำหลักการมาประยุกต์ ปรับพื้นที่การเกษตรของตนเองคล้ายๆ กับที่ศูนย์การศึกษาฯ
อ่านเพิ่มเติม

พระธาตุพระกัปป์


ไม่พบหลักฐานที่เป็นตำนานของพระธาตุที่ชัดเจน พบเพียงจารึก บนแผ่นไม้สักเป็นภาษาล้านนาไทยมีข้อความว่า
อ่านเพิ่มเติม

วัดพระธาตุดอยก๊อ


ก่อนที่จะมีการสร้างพระธาตุดอยก๊อองค์นี้ ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำยมฝั่งตะวันตก คือบ้านนาเวียง ม.7 เล่าว่ามีภูเขาลูกหนึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำยม
อ่านเพิ่มเติม

ตรอกสลอบ


พระธาตุพระพิมพ์ วัดบางสนุก ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ ที่ตำนานเล่าว่าเจ้าพายสลอบสร้างขึ้นเพื่อไถ่บาปและอุทิศถวายแก่ดวง นายสลอบได้ไปเป็นทหารแห่งกรุงสุโขทัย ทิ้งมารดาไว้ผู้เดียวเป็นเวลานาน
อ่านเพิ่มเติม

อ่างเก็บน้ำบ้านแม่สิน


ปี 2542 หรือเมื่อ 12 ปีก่อน มีการจัดงานเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสครบ 6 ครบ 72 พรรษา 5 ธันวาคม 2542 การจัดงานในวโรกาสสำคัญครั้งนั้นหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไป
อ่านเพิ่มเติม

ถักไม้กวาดดอกหญ้า


การถักไม้กวาดดอกหญ้า  ชาวบ้านในตำบลนาพูนจะทำสืบต่อกันมา ซึ่งไม้กวาดดอกหญ้านี้ เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดที่จำเป็นมากในทุกครัวเรือน โดยมักพบใช้มากกว่า 1 ด้าม ในแต่ละครัวเรือน ทั้งนี้ ไม้กวาดดอกหญ้าจะทำได้จากช่อดอกหญ้าตองกง
อ่านเพิ่มเติม

ประเพณีแห่น้ำช้าง


ประเพณีแห่น้ำช้างปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาประมาณร้อยกว่าปี ที่ตั้งของหมู่บ้านแห่งนี้โดยธรรมชาติอุดมไปด้วยป่าไม้อันมีค่าได้แก่ ไม้สักทอง ไม้ประดู่ ไม้มะค่า เป็นต้น อาชีพหลักของหมู่บ้านคือการทำไม้ ช้างจึงเป็นพาหนะที่สำคัญในการชักลากไม้จึงมีการคล้องช้างป่ามาเพื่อใช้งาน
อ่านเพิ่มเติม

ลานวัฒนธรรมบ้านอาข่า


ชาวอาข่าบ้านเปาปม-ดงยาง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ร่วมใจสืบสานอนุรักษ์สืบทอดทอดวิถีชีวิตชนเผ่าอาข่า "ปีใหม่อาข่า" ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของชุมชนชาวอาข่า เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวิถีชีวิตชาวอาข่าบ้านเปาปม-ดงยาง
อ่านเพิ่มเติม

โรงไฟฟ้าชีวมวล


ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ชาวแพร่ กว่า 300 คน ได้รวมตัวกันที่บริเวณวิหารของวัด เพื่อจัดทำประชาพิจารณ์ในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล พื้นที่ตำบลเปาปมดงยาง หมู่ที่ 7 ตำบลนาพูน มีชาวบ้านมาร่วมลงชื่อในการทำประชาพิจารณ์ จำนวน 244 คน
อ่านเพิ่มเติม

ลุงมนู กาญจนะ


ลุงมนู กาญจนะ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 141/1 หมู่ที่ 11 ตำบลนาพูน โทรศัพท์ (086) 183-9626 ผมเคยพบและได้ยินชื่อเสียงของลุงมนูมาก่อนแล้ว จากการไปฟังท่านบรรยาย เล่าประสบการณ์ต่างๆ หรือเห็นรูปภาพจากการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเกษตร
อ่านเพิ่มเติม

วัดชัยสิทธิ์


หากเอ่ยชื่อพระธาตุคงมีแต่ผู้คนสงสัย ว่าขวยปูหมายถึงอะไร และน่าสนใจอย่างไรถึงได้นำมาเล่าขานให้ได้อ่านกัน คำว่า “ขวยปู”หรือ ขุยปู นั้นหมายถึง “รูปู” เป็นพระธาตุที่มีอายุเก่าแก่เมื่อเทียบกับองค์พระธาตุที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพของชาวล้านนา หลายแห่ง
อ่านเพิ่มเติม

หมู่บ้านนวัตวิถีบ้านแม่จอก


หมู่บ้านนวัตวิถีบ้านเเม่จอกนอก  ตั้งอยู่  หมู่ 8  ตำบลเเม่ป้าก  อำเภอวังชิ้น  จังหวัดเเพร่ ซึ่งบ้านเเม่จอกนอก ตั้งอยู่บนพื้นที่ หมู่บ้านเล็กๆที่แวดล้อมไปด้วยขุนเขาน้อยใหญ่ มีบ้านเรือนเรียงรายเข้าไปในพื้นที่ราบเชิงเขา มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
อ่านเพิ่มเติม

ไข่เค็มน้ำเเร่ บ้านเเม่จอก


ไข่เค็มน้ำเเร่บ้านเเม่จอก  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลเเม่ป้าก  อำเภอวังชิ้น  จังหวัดเเพร่  เป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนตำบลเเม่ป้าก  โดยชาวบ้านในชุมชนจะทำผลิตภัณฑ์เเปรรูป ถนอมอาหารจากไข่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน
อ่านเพิ่มเติม

น้ำตกแม่เกิ๋ง


อยู่ในบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ สิ่งดึงดูดใจน้ำตกแม่เกิ๋งซึ่งเป็นที่รู้จักและสนใจของนักท่องเที่ยว
อ่านเพิ่มเติม

ไข่เค็มสมุนไพรยาอุเน๊ะ


บ้านดงยางอาข่าเป็นชุมชนเล็กๆ มีจำนวน 39 หลังคาเรือน ประชาชนประกอบอาชีพการทำไร่ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่วเขียวและตัดไม้ไผ่ขาย ชุมชนอาข่ามีกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชนเผ่า คือ ประเพณีชนไข่แดง (ปีใหม่ไข่แดง)
อ่านเพิ่มเติม

ไก่อุ๊ก


ไก่อุ๊ก หรือไก่ฮุ่ม เป็นอาหารที่ปรุงด้วยวิธีการอุ๊ก หรือฮุ่ม คือการทำอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ค่อนข้างเหนียว เช่น เนื้อวัว เนื้อไก่ หรือเนื้อเค็มตากแห้ง (ที่เรียกว่า จิ๊นแห้ง) หากใช้เนื้อไก่ จะเรียกว่า อุ๊กไก่ หากใช้เนื้อวัว หรือเนื้อเค็มตากแห้ง จะเรียกว่า จิ๊นฮุ่ม
อ่านเพิ่มเติม

น้ำพริกถั่วเน่า


เป็นเครื่องปรุงอาหารชนิดหนึ่งของชาวล้านนา ทำโดยการนำถั่วเหลืองมาต้มเปื่อยหมักไว้ประมาณ 3 วัน ให้ขึ้นราเล็กน้อย นำมาโขลกให้ละเอียด เช่นเดียวกับถั่วเน่าเมอะ แต่ถั่วเน่าแข็บ เป็นการนำเอาถั่วเหลืองต้มเปื่อยโขลก มาทำเป็นแผ่นกลม ๆ
อ่านเพิ่มเติม

ศศช.บ้านแม่สูงเหนือ


ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “ แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่สูงเหนือ ได้อนุมัติให้จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “ แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่สูงเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2529 เป็นสถานศึกษาในระบบราชการ
อ่านเพิ่มเติม

การรำนก รำโต


การรำนก หรือ กิ่งกะหร่า เป็นการแสดงโดย ถ้าเป็นผู้ชาย เรียกกินนร  ถ้าเป็นผู้หญิงเรียกกินรี ผู้แสดงการฟ้อนนก หรือกิ่งกะหร่าจะแต่งกายเลียนแบบนกยูงกรีดกรายร่ายรำตามที่จินตนาการขึ้น และเป็นท่ารำส่วยงามที่มีเอกลักษณ์
อ่านเพิ่มเติม

ปลูกมะละกอ


มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ เป็นพันธุ์มะละกอที่นำมาจากประเทศฮอลแลนด์ เมื่อปี 2543 มีชื่ออื่นๆ ได้แก่ เรดมาราดอร์ ปลักไม้ลาย และเซซากิ แต่เกษตรกรไทยนิยมเรียกว่า มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย และเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากโดยเฉพาะผลสุก เนื่องจากมีเนื้อสีแดงอมส้ม เนื้อหนา รสหวาน
อ่านเพิ่มเติม

การปลูกข้าวโพด


 ข้าวโพดเป็นพืชไร่ที่ค่อนข้างทนทานปลูกง่ายในสภาพดินฟ้าอากาศของเมืองไทย ถ้ามีน้ำเพียงพอจะสามารถปลูกข้าวโพดได้ตลอดปี การปลูกส่วนใหญ่อาศัยน้ำจากน้ำฝนธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ดังนั้นฤดูปลูกข้าวโพดที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับจำนวนน้ำฝน
อ่านเพิ่มเติม

ปลูกส้มเขียวหวาน


ส้มเขียวหวานสามารถปลูกได้ดีในดินที่มีการระบายน้ำดี เช่น ดินร่วน ดินร่วนปนทราย และดินเหนียวที่ปรับปรุงสภาพให้เหมาะสมโดยมีการยกร่อง และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง ในกรณีที่ปลูกส้มเขียวหวานในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง
อ่านเพิ่มเติม

งานประเพณีปีใหม่กะเหรี่ยง


พิธีปีใหม่ชนเผ่ากะเหรี่ยงประมาณปลายเดือนมิถุนายน และต้นเดือนกรกฏาคม ( เดือนสิบเหนือ และเดือนแปดใต้) ข้างขึ้นตั้งแต่ ขึ้น 1 ค่ำ ถึง 5 ค่ำ ครั้งที่ 2 กำหนดเดือน 5 เหนือ ประมาณปลายเดือนมกราคม หรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ ข้างขึ้น 1 - 5 ค่ำ
อ่านเพิ่มเติม

พระธาตุขวยปู


หากเอ่ยชื่อพระธาตุคงมีแต่ผู้คนสงสัย ว่าขวยปูหมายถึงอะไร และน่าสนใจอย่างไรถึงได้นำมาเล่าขานให้ได้อ่านกัน คำว่า “ขวยปู”หรือ ขุยปู นั้นหมายถึง “รูปู”
อ่านเพิ่มเติม

ทำนา


ระบบการทำไร่ของชาวกะเหรี่ยง เป็นระบบการทำไร่ลักษณะหมุนเวียน โดยมีการหมุนเวียนใช้เวลาประมาณ 7- 10 ปีเพื่อ ทำให้ระบบนิเวศที่ถูกทำลายไปเหล่านั้น มีการฟื้นตัวกลับสู่สภาพเดิมมีการปลูกพืช หลายชนิดในไร่
อ่านเพิ่มเติม

ทอผ้า


การทอผ้าพื้นเมืองแบบกะเหรี่ยง เป็นการทอด้วยเครื่องทอขนาดเล็ก โดยใช้เข็มขัดคาดหลัง (เข็มขัดหรือสายคาดหลังอาจทำด้วยผ้า แผ่นหนัง หรือเชือกที่มีความแข็งแรง
อ่านเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์จักสานเถาวัลย์


ชาวอำเภอวังชิ้นส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวาน เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศ เหมาะสมในการปลูกเป็นอย่างมาก และเถาวัลย์จัดเป็นวัชพืชที่เกษตรกรชาวสวนส้มจะต้องคอยกำจัดอยู่เสมอ
อ่านเพิ่มเติม

บ่อน้ำพุร้อนแม่จอก


บ่อน้ำร้อนแม่จอก อยู่ในโรงเรียนแม่จอกอยู่ขวามือ บริเวณสนามหน้าโรงเรียนจะมีบ่อน้ำแร่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ในเนื้อที่กว้างประมาณ 10 ไร่
อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหลวงหมื่นด้งนคร


หมื่นด้งนคร  แม่ทัพใหญ่ในรัชสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์พระองค์ที่ 9 ของ เชียงใหม่ ได้รับโปรดเกล้าให้ครองเมืองสำคัญหลายเมือง เช่น เมืองละกอน เมืองเชลียง และ เมืองเชียงชื่น หมื่นด้งนคร เจ้าชายผู้อาภัพ ในคราบชาวป่าชาวดอย  เจ้าชายผู้ซื่อสัตย์ต่อราชบัลลังค์ แม้ต้องถวายด้วยชีวิต ก็ยอม
อ่านเพิ่มเติม

ม่อนเสาหิน


“ม่อนหินกอง” (ม่อนเสาหินพิศวง) ในบริเวณนี้เมื่อประมาณ 5 – 6 ล้านปีมาแล้ว เกิดการประทุของภูเขาไฟ พาเอาหินหนืดจากใต้เปลือกโลกไหลประทุขึ้นมาเป็นลาวา (lava) ของหินบะซอลด์ ปกคลุมพื้นผิวบริเวณนี้แล้วเกิดการเย็นตัวอย่างรวดเร็ว
อ่านเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย


“เวียงโกศัย” มาจากชื่อที่ใช้เรียกจังหวัดแพร่ในอดีต อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจังหวัดแพร่ มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และอำเภอเถิน อำเภอสบปราบ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีสภาพป่าเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ทิวทัศน์และน้ำตกสวยงามหลายแห่ง
อ่านเพิ่มเติม

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุแตงเขียว


พระธาตุแตงเขียว โดยประมาณปีพุทธศักราช 2466 - 2467 มีแม่หม้าชื่อว่านางจันทร์ คนบ้านร่องถ่านได้นำแตงไทยมาถวายหลวงพ่ออุตตะมา (เดิมชื่อกุย เป็นบุตรของพ่อหนานยะ นันทวงศ์ แม่ฟุ่น คนบ้านร่องถ่าน อุปสมบทเมื่อพุทธศักราช 2448 รับฉายาว่า อุตฺตโม แตงไทยลูกนี้เดิมนางตุ้ย (แม่หม้าย) คนบ้านร่องถ่านซึ่งทำไร่ปลูกถั่ว
อ่านเพิ่มเติม

วัดบ้านห้วยขอน


ก่อนนั้นบ้านห้วยขอนเป็นเพียงหมู่บ้านป่าเล็ก ๆ หมู่บ้านหนึ่งเท่านั้นยังไม่มีวัดวาอารามดัง เช่นปัจจุบัน ชาวบ้านห้วยขอนแต่ก่อนนั้นถ้าหากจะทำบุญตักบาตรก็ต้องไปที่วัดหล่ายร้อง (วัดห้วยหม้ายเดิม) เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2413
อ่านเพิ่มเติม

วัดห้วยหม้าย


วัดห้วยหม้าย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำยม มีคณะศรัทธาบ้านร่องถ่าน คณะศรัทธาบ้านห้วยหม้าย คณะศรัทธาบ้านป่าคาคณะศรัทธาบ้านห้วยหม้ายหล่ายห้วย และคณะศรัทธาบ้านป่าแดงใต้(บางส่วน)คณะศรัทธาบ้านห้วยกาญจน์(บางส่วน)
อ่านเพิ่มเติม

พระธาตุแตงเขียว วัดห้วยหม้าย


พระธาตุแตงเขียว โดยประมาณปีพุทธศักราช 2466 - 2467 มีแม่หม้าชื่อว่านางจันทร์ คนบ้านร่องถ่านได้นำแตงไทยมาถวายหลวงพ่ออุตตะมา (เดิมชื่อกุย เป็นบุตรของพ่อหนานยะ นันทวงศ์ แม่ฟุ่น คนบ้านร่องถ่าน
อ่านเพิ่มเติม

วัดพระธาตุหนองจันทร์


วัดพระธาตุหนองจันทร์ จะมีใครเป็นผู้สร้างเป็นเจดีย์ครั้งแรกไม่มีบ่งไว้ในตำนานเป็นหลักฐานแน่ชัด เพียงแต่สันนิษฐานกันว่าบูรณะเสริมสร้างขึ้นในสมัยขอมเรืองอำนาจเพราะมีฝีมือเงี้ยวปรากฏอยู่ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2445 ครูบาภิจัย (ภิชัย) เจ้าอาวาสวัดกลาง อ.สอง ได้บูรณะขึ้นซึ่งรูปเดิมมีปรากฏอยู่คล้ายจอมปลวกใหญ่ ๆ เท่านั้น
อ่านเพิ่มเติม

แปรรูปหมู


หนังหมู  เป็นวัตถุดิบหลักและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการทำแคบหมู แคบหมู จะอร่อย มีลักษณะหรือไม่ขึ้นอยู่กับหนังหมูฉะนั้นจึงมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องเลือกหนังหมูที่เหมาะสมในการทำแคบหมูมากที่สุดและดีที่สุด
อ่านเพิ่มเติม

งานศพ


ชาวเขาเผ่าม้ง เชื่อว่าพิธีงานศพที่ครบถ้วนถูกต้อง จะส่งวิญญาณผู้ตายไปสู่สุคติและควรที่จะตายในบ้านของตน หรือบ้ านญาติ เมื่อทราบแน่ชัดว่าบุคคลนั้นใกล้เสียชีวิตแล้ว บรรดาญาติสนิทจะมาชุมนุมพร้อมเพรียงกัน
อ่านเพิ่มเติม

กินข้าวใหม่


การกินข้าวใหม่เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ รุ่นทวด ซึ่งชาวเขาเผ่าม้งจะมีความเชื่อว่าจะต้องเลี้ยง ผีปู่ ผีย่า เพราะช่วงเวลาในหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นผีปู่   ผีย่า ได้ดูแลครอบครัวของแต่คนเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงมีการปลูกข้าวใหม่เพื่อจะเซ่นบูชา ผีปู่ ผีย่า กับเจ้าที่ทุกตน
อ่านเพิ่มเติม

การละเล่นโยนลูกช่วง


ในวันปีใหม่ม้ง จะมีการละเล่นเพื่อฉลองวันปีใหม่ โดยเฉพาะ คือ การละเล่นโยนลูกช่วง หรือที่เรียกกันว่า "จุเป๊าะ" ลูกช่วงมีลักษณะกลมเหมือนลูกบอลทำด้วยผ้ามีขนาดพอที่จะกำด้วยมือข้างเดียวได้
อ่านเพิ่มเติม

การแต่งกายชนเผ่าม้ง


การแต่งกายของชนเผ่าม้ง มีการแต่งกายที่แตกต่างกันระหว่างม้งขาว และม้งเขียวหรือม้งลาย  บ้านแม่แรม หมู่ที่ 12 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้ง (ม้งลาย) 
อ่านเพิ่มเติม

ปีใหม่ม้งแม่แรม


ประเพณีปีใหม่ม้ง เป็นงานรื่นเริงของชาวม้งทุกๆปี ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะทำการฉลองกันอย่างพร้อมเพรียงกัน หรือตามวันและเวลาที่สะดวกของแต่ละหมู่บ้านซึ่งโดยมากจะอยู่ในช่วงเดือน ธันวาคม หรือ มกราคม ของทุกปี ประเพณีปีใหม่ม้งชาวม้งเรียกกันว่า "น่อเป๊โจ่วฮ์" แปลตรงตัวได้ว่า "กินสามสิบ"
อ่านเพิ่มเติม

แคนน้ำเต้า


แคน ภาษาม้ง อ่านว่า "เฆ่ง"  แปลว่าแคน เป็นเครื่องดนตรีที่ทำจากลำไม่ไผ่ และไม้เนื้อแข็ง ถือได้ว่าเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยลำไม้ไผ่ทะลุปล้อง 6 อัน
อ่านเพิ่มเติม

แกงแคไก่บ้าน


แกงแค เป็นแกงที่ประกอบด้วยผักหลายชนิด และมีเนื้อสัตว์เป็นส่วนผสมด้วยหนึ่งอย่าง เรียกชื่อแกงแคตามชนิดของเนื้อสัตว์ที่นำมาเป็นส่วนผสมนั้น เช่น แกงแคไก่ แกงแคกบ แกงแคจิ๊นงัว แกงแคปลาแห้ง ผักที่เป็นส่วนผสมหลัก
อ่านเพิ่มเติม

วัดบ้านแดนชุมพล


เมื่อ พ.ศ.2495 บ้านจำฮั่ง บ้านโทกค่า บ้านเด่นนางฟ้อน 3 หมู่บ้านนี้ ทำบุญที่เดียวกัน ต้องใช้ศาลาที่โรงเรียนแดนชุมพล เป็นสถานที่ทำบุญ โดยไปนิมนต์พระครูพุทธิมาศึกษากร เจ้าอาวาสวัดทุ่งน้าว มาทำบุญ เป็นเวลาอยู่ 2 ปี
อ่านเพิ่มเติม

ประเพณีสงกรานต์


สงกรานต์ล้านนา หรือ "ประเพณีปี๋ใหม่เมือง" อันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เริ่มตั้งแต่ "วันสังขารล่อง" (13 เมษายน) หมายความว่า วันนี้สิ้นสุดศักราชเก่า ในวันนี้จะได้ยินเสียงยิงปืนจุดประทัดกันแต่เช้าตรู่ โดยการยิงปืนและการจุดประทัด มีความเชื่อถือกันแต่โบราณว่า เป็นการขับไล่เสนียดจัญไรต่าง ๆ
อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดแพร่. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand