TKP HEADLINE

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่ลานเหนือ

 

นางแสงเงิน ปัญญาดี มีองค์ความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติ เนื่องจากผ่านการประเมินตามเกณฑ์การคัดเลือกเป็นแกนนำเผยแพร่เกษตรธรรมชาติระดับประเทศ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ได้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยตั้งแต่ปี 2517 นำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำสวนผักโดยไม่ใช้สารเคมี เลี้ยงสัตว์ จนได้รับรางวัล ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การคัดเลือกเป็นแกนนำเผยแพร่เกษตรธรรมชาติระดับประเทศ  อ่านเพิ่มเติม

สื่อการเรียนออนไลน์ ผ้าซิ่นถิ่นพญาเมืองลอง

 เรียนรู้ตามอัธยาศัย ไปกับคุณเก่ง..ย้อนรอยภูมิปัญญาผ้าซิ่นถิ่นพญาลอง

ณ ศูนย์เรียนรู้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอลอง จังหวัดแพร่


รับชมที่นี่


ถอดความกำเมืองแป้ แสงเมืองหลงถ้ำ

 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอลอง วันที่ 26 มกราคม 2564 นำเสนอ ถอดความกำเมืองแป้ แสงเมืองหลงถ้ำ

>>>ดูเพิ่มเติมที่นี่<<<

บทความประกอบภาพ จิตรกรรมฝาผนังวัดต้าม่อน

 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอลอง นำเสนอ บทความประกอบภาพ จิตรกรรมฝาผนัง วัดต้าม่อน ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่


>>>ดูเพิ่มเติมที่นี่<<<

ถอดความกำเมืองแป้ ก่ำก๋าดำ

 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอลอง นำเสนอ ถอดความกำเมืองแป้ ก่ำก๋าดำ
บทวิจารณ์วรรณกรรม (จิตรกรรมฝาผนังวัดต้าม่อน) ชุด นิทานชาดก ก่ำก๋าดำ

ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ บทวิจารณ์วรรณกรรม (จิตรกรรมฝาผนังวัดต้าม่อน) ชุด นิทานชาดก ก่ำก๋าดำ 

อ้างอิงจาก …พระครูประโชติวีรธรรม เจ้าอาวาสวัดต้าม่อน จิตรกรรมฝาผนังวัดต้าม่อน ตำบลเวียงต้า

>>>>ดูเพิ่มเติมที่นี่<<<<

บุคคลในประวัติศาสตร์ วัดต้าม่อน


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอลอง วันที่ 25 มกราคม 2564 นำเสนอ บุคคลในประวัติศาสตร์ วัดต้าม่อน

อ้างอิงจากจิตรกรรมฝาผนังวัดต้าม่อน ตำบลเวียงต้า
                                                                                               


 

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดแพร่. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand